Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

CounterSound is een initiatief van Stichting Transformate. Stichting Transformate is dan ook inhoudelijk verantwoordelijk. Voor levering van de producten is CV Helpgoed verantwoordelijk. Op de producten zijn dan ook de eventuele voorwaarden van CV Helpgoed van toepassing.