Geven maakt gelukkiger dan te ontvangen

Onderzoekers Ed O’Brian van de universiteit van Chicago en Samantha Kassirer van de nabijgelegen Northwestern University gaven 96 studenten elk vijf dagen lang vijf dollar per dag om iets leuks mee te doen. Willekeurig werden een paar studenten geselecteerd die dat geld aan zichzelf moesten uitgeven. De overige studenten moesten het aan anderen besteden (bijvoorbeeld als fooi of als gift aan een goed doel).

 

De onderzoeksuitkomsten waren opmerkelijk. De eerste groep merkte dat het geluksgevoel van geld uitgeven gedurende de vijf dagen gestaag afnam. Bij de overige studenten was het anders: het geluksgevoel dat ze aangaven te krijgen bij het weggeven van geld, was de laatste dag nog net zo sterk als de eerste. Door verder onderzoek te doen, konden O’Brian en Kassirer andere factoren die van invloed zouden kunnen zijn op het geluksgevoel uitsluiten.

 

15 jaar geleden was ik betrokken bij een Zweedse kerk die een cultuur van geven had. In de Nederlandse context praten kerken niet vaak openlijk over geld. Deze kerk deed dat wel en koppelde er inspirerende bijbelteksten aan om je aan te moedigen te geven. En dat waren altijd blije momenten. Het was een belangrijk moment voor de gever en de ontvanger, want je mocht van je overvloed geven als dankbaarheid van wat je had ontvangen. Het was een kerk die al veel voor de lokale samenleving deed, maar ook internationaal betrokken was bij grote (dure) projecten om het evangelie van Jezus Christus te verkondigen. Bij het twintigjarige bestaan van de kerk gaf de voorganger aan dat ze door de jaren al € 100.000.000 hadden omgezet, maar dat het allemaal net zo snel werd uitgegeven. Niet om zichzelf te verrijken, maar om het werk van Gods Koninkrijk wereldwijd te ondersteunen op zowel geestelijk als sociaal gebied.

 

Ik kan me een moment herinneren waarbij iedereen die om wat voor reden dan ook financieel tekort kwam, gevraagd werd naar voren te komen en met hun rug naar het publiek te staan. Zij moesten hun handen in een kommetje achter hun rug houden. Het publiek werd gevraagd deze mensen te ‘zegenen’ door geld in hun handen te stoppen. Het was een tijd dat je nog contant geld op zak had…

 

Op deze manier konden de ontvangers niet zien wie er gaf en konden de gevers zonder schroom geven. De ontroering bij de mensen die het geld ontvingen van de honderden mensen die iets gaven was enorm. Er ontstond in die zaal een emotionele ontlading van blijdschap, verdriet, ontzag, opluchting, diepe dankbaarheid en verootmoediging. Het voelde als een heilige plek waar de Almachtige zelf aanwezig was. Ik kon mijn tranen niet bedwingen toen ik zag wat het met de mensen deed die het geld ontvingen, maar ook met de mensen die gaven.

 

Achteraf hoorde ik van een aantal ontvangers, dat ze vóór dat moment niet wisten waar ze het geld vandaan hadden moeten halen om in hun onderhoud te kunnen voorzien. Of hoe ze bepaalde openstaande rekeningen konden betalen. Het werd het beste fondsenwervingsfeestje dat ik ooit heb meegemaakt. Deze gebeurtenis heeft ook mij geïnspireerd om te geven, en op mijn beurt anderen te inspireren om te geven. Zowel mensen die ik in het dagelijks leven tegen kom als organisaties die zich voor bepaalde doelen inzetten.  Voor de verschillende projecten waarbij ik betrokken ben, ben ik ook vaak verantwoordelijk voor de inkomsten. De ene keer lukt dat beter dan de andere. Maar ik wil mensen blijven inspireren om te geven. Want de gever krijgt kans om de wereld beter te maken en het (financieel) helpen maakt je blij! Daarmee onderschrijft wetenschappelijk onderzoek wat Jezus Christus al 2000 jaar geleden zei: ’Het is beter om te geven dan te ontvangen‘.
Geschreven door: Jaïr Sagström

 

Related Articles

Responses

Your email address will not be published. Required fields are marked *