Israëlische muziekformatie Yuval Arts zingt een nieuw “Kadosh”

Great and Marvelous (Gdolim Venifla’eim) is de tweede release van het project “A New Song”, geproduceerd door Yuval Arts en gesponsord door Messianic Jewish Alliance of Israël:

“Deze unieke samenwerking is ontstaan ​​uit een verlangen om opbouwend en kwalitatief hoogstaand materiaal te produceren voor de lokale en wereldwijde kerk, het Lichaam van Yeshua. Dit te midden van een uitdagende periode vanwege de pandemie met al zijn verschillende beperkingen. “A New Song”, zoals de naam van het project al zegt, is een compilatie van nieuwe liedjes die de afgelopen 20 jaar zijn geïntroduceerd op de muziekconferenties georganiseerd door de Messiaanse Alliantie.

De liedjes en clips in dit project zijn het resultaat van nauwe en intieme samenwerking tussen het Yuval Arts-productieteam en de makers van de liederen, de schrijvers, componisten, muzikanten en zangers. We danken de Heer en prijzen Hem voor het geven van ‘Een nieuw lied in onze mond, een lofzang voor onze God’. We bidden dat dit lied een zegen en bemoediging voor je zal zijn, zoals geschreven staat: ‘Velen zullen de HEER zien en vrezen en op Hem vertrouwen’ (Psalm 40:3).”

“En ze zongen het lied van Gods dienaar Mozes en het lied van het Lam. Ze zongen: ‘Almachtige Heer God, wat U doet is geweldig en wonderlijk. Alles wat U doet, is rechtvaardig en goed, Koning van de gelovigen! Iedereen moet ontzag voor U hebben. Iedereen moet U eren en uw naam prijzen. Want alleen U bent heilig! Alle volken zullen komen en zich in aanbidding voor U op de grond laten vallen, omdat ze hebben gezien dat U rechtvaardig rechtspreekt’ (Openbaring 15: 3-4).”

Related Articles