1.1. De drie-eenheid als jouw coach

Doelstellingen:

 • Ontdekken dat God een plan voor jouw leven heeft en beseffen dat het essentieel is om jou wegen en plannen af te stemmen op Gods wegen/plannen.
 • Ontdekken dat God je wil helpen en jouw teamgenoot wil zijn.

Bekijk hier de video…

Bijbelse waarheden:

Lees de onderstaande teksten en laat de teksten even goed tot je doordringen. Sta er even bij stil wat deze teksten jou persoonlijk te zeggen hebben.

God heeft een plan voor jouw leven:

 • Voordat de wereld gemaakt werd, heeft Hij ons immers in Christus uitgekozen om Hem toe te behoren en smetteloos voor Hem te staan. In zijn liefde had Hij van tevoren beslist dat Hij ons door Jezus Christus als zijn kinderen zou aannemen. Zo wilde Hij het, in zijn goedheid (Efeze 1:4-5).
 • De mens zoekt zijn weg, maar de Heer heeft hem bepaald (Spreuken 16:9).
 • Heer, U doorgrondt me, U kent me. U ziet mij of ik nu zit of sta. U
  verstaat mijn gedachten al van verre. U slaat mij gade of ik nu rust of
  werk. Wat ik ook doe: het is U vertrouwd (Ps. 139:1-3).

Gods plan is positief:

 • Gods weg is volmaakt; het woord van de Heer is zuiver. Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen (Psalm 18:30).
 • Want Ik weet, welke gedachten Ik over jullie koester, luidt het woord van de Heer, gedachten van vrede en niet van onheil, om jullie een hoopvolle toekomst te geven. Dan zullen jullie Mij aanroepen en heengaan en tot Mij bidden, en Ik zal naar jullie horen dan zullen jullie Mij zoeken en vinden, wanneer jullie naar Mij vragen met jullie hele hart (Jeremia 29:11-13).

Gods weg bewandelen kan door:

God om hulp te vragen:

 • Heer, wijs mij de weg, leg mij uit hoe ik moet gaan, wees mijn trouwe gids. Want U, God, bent mijn behoud, op U vestig ik mijn hoop, elke dag van mijn leven (Psalm 25:4-5).
 • Heer, wijs mij de weg, trouw zal ik U volgen. Laat mijn enig doel zijn ontzag te hebben voor U (Psalm 86:11).
 • Mijn God, doorgrond mij, kijk in mijn hart, onderzoek mij, peil mijn gedachten. Dreig ik van U af te dwalen, breng mij dan terug op de weg naar U (Psalm 139:23-24).
 • De Heer is goed en eerlijk, Hij wijst zondaars de weg. Wie nederig zijn,
  alles van Hem verwachten, leidt Hij op de rechte weg, leert Hij hoe ze
  moeten gaan (Psalm 25:8-9).

Je Bijbel te lezen:

 • Hoe moet een jong mens door het leven gaan om zijn hart zuiver te houden? Hij moet zich richten naar Uw woord, Heer Ik zoek U, Heer, met heel mijn hart, laat mij niet afdwalen, ik wil doen wat U van mij vraagt. Ik bewaar Uw woord in mijn hart, want ik wil niet tekortschieten tegenover U (Psalm 119:9-11).
Quizzen