Visie begint in mijn ogen bij het ontdekken wat God voor ogen heeft. Als vervolgens duidelijk is wat Gods plan is, dan is de vervolg vraag:  Hoe ga jij dat communiceren? Welke woorden gebruik  je en welke niet. Wat moet er in je visie en missieslogan staan?

 

Inspiratie en visie vragen om verandering. Alleen niet iedereen wil graag  veranderen.  Volgens onderzoek is de bevolking als volgt te verdelen: 2% trendsetter, 10% vroege volgers, 60 % potentiële volgers, 20% late volgers en 8% achterblijvers.[1]   Of concreter gezegd  over het algemeen gaat men er van uit dat  28 %  niet echt voor verandering is. Het vraagt daarmee moed[2] om actief aan de slag te gaan met de beoogde verandering.  Het vraagt er daarnaast om dat jij als leider gaat nadenken hoe je de anderen vrijwillig meekrijgt in jouw ontvangen visie/ openbaring van God. Hoe ga jij door visie de cultuur van de groep veranderen.[3]  Belangrijke stappen hierin zijn:

 • Ga bidden: Gods hulp in elke veranderingsproces is onmisbaar.[4]
 • Ga je visie en missie  communiceren.[5]

 

Praktische tips:
Belangrijk bij het verwoorden van visie zijn de volgende punten:

Ten eerste: Zorg dat je visie zowel in een korte uitdagende slogan verwoord kan worden die makkelijk te onthouden is als in een beeldend verhaal.[6]  Belangrijke eigenschappen van een goede visie zijn: dat ze motiverend werken , dat het uitdaging biedt en makkelijk te onthouden is.

Een voorbeeld van een slogan van Philips is:“Let’s make things better” of “Innovate and you” terwijl een voorbeeld van hun een visie is:  “Philips streeft ernaar middels innovaties de wereld om ons heen gezonder en duurzamer te maken. Ons doel is om in 2025 de levens van drie miljard mensen te hebben verbeterd. Wij bieden de beste werkomgeving voor mensen die onze passie delen en samen bieden we onze klanten en aandeelhouders ongekende meerwaarde.”

 

Een ander voorbeeld hoe visie mensen kan motiveren komt van General Motors: “Wij willen dat GM een bedrijf wordt waar de mensen zich elke dag naar hun werk spoeden om te proberen iets te doen waarvan zij de afgelopen nacht hebben gedroomd. Wij willen dat zij naar hun huis gaan met de behoefte om te vertellen wat zij die dag hebben gedaan, en juist niet om het zo snel mogelijk te vergeten. Wij willen fabrieken creëren waar als de fluit gaat iedereen zich afvraagt hoe de tijd zo snel kan zijn gegaan en iemand dan plotseling hardop de vraag stelt waarom wij eigenlijk een fluit nodig hebben.”[7]

 

Daarnaast is het belangrijk bij het verwoorden van de visie, dat de visie aansluit bij de identiteit van de visiedrager en ook enigszins bij de identiteit van de organisatie / doelgroep waar de visie voor bedoeld is. Stel de visie van General Motors werd verteld door iemand die als een slavendrijver te werk gaat, dan komt het hele visieverhaal niet over. Of wat als Philips alleen maar prut producten maakte die enorm vervuilend waren, ook dan kwam het visie verhaal niet over. Je visie moet geloofwaardig zijn.

Jezus en het verwoorden van visie…
Jezus wist in de bergrede  Zijn visie briljant te verwoorden. De bergrede is briljant omdat het:

 • uitdaagt, inspireert en gedurfd is;
 • een duidelijk beeld schetst hoe de verandering er uit zal zien. Als Jezus klaar is dan is er geen onrecht meer, geen treurende mensen, geen mensen die niet vol van zijn van de Geest, etc.;
 • een goede aansluiting geeft tussen de oude situatie en de nieuwe situatie waar naar toe wordt gewerkt;
 • beeldend en toch compact is verwoord;
 • aansluit bij positieve innerlijke behoeftes zoals het verlangen naar de Heilige Geest, naar troost, naar rechtvaardigheid, naar barmhartigheid, zachtmoedigheid en vrede.

 

Van visie naar missie…

Vervolgens is de missie aan de beurt. Voor het goed communiceren van een missie is het belangrijk om de volgende punten er in te verwerken:

 • Wat je motivatie is voor je verandering.
 • Wat  je wilt zijn.
 • Wat je opdracht is.
 • Welke gedragingen je vanuit je kernwaarden kan beschrijven / verwoorden.
 • Wat het resultaat van het gedrag is.

Voorbeelden zijn: 

 • Wij geloven dat Gods Geest ons vrijmaakt om krachtig en liefdevol als ambassadeurs in de wereld het evangelie te verkondigen op vernieuwende wijze, zodat velen tot geloof komen.
 • Gedreven door bewogenheid willen wij een gastvrij huis zijn dat verantwoordelijkheid neemt voor weduwen en wezen en hen passende zorg biedt.
 • Geïnspireerd door Gods woord willen wij een community zijn van veranderaars, die onrecht innovatief en geweldloos bestrijden, zodat een veilige samenleving ontstaat.

Door een goede missionstatement worden over het algemeen de volgende onderdelen duidelijk:

 • Werkterrein
 • Bestaansrecht
 • Betekenis voor belanghebbenden
 • Normen, waarden en overtuigingen

[1]     Maxwell, J.C., “Ontwikkel de leider in jezelf.”, Pag. 87

[2]     “Poor leaders respond to their fallibility by freezing up. They do everything possible to avoid making decisions, hoping to hold their mistakes to a minimum. With this approach they don’t last long, because leaders have to take risks and make difficult decisions. It comes with the position. You won’t find competent, godly leaders cowering in some corner. The ones that I’ve studied don’t shrink from making the tough decisions simply because there are risks.” Malphurs, A., 2003. Being Leaders: The Nature of Authentic Christian Leadership, Grand Rapids, MI: Baker Books, Pag. 67.

[3]     “A leader’s job is to define and set culture. Sam Chand said in his latest book, “Culture trumps vision.” I couldn’t agree with him more! I am more convinced than ever before that we can have the most biblical mission statement any church has ever had, but if our team culture is toxic, we will not be successful in accomplishing the vision. The truth is, leaders set culture by design or by default. As leaders of our teams, we must set the type of team leadership and growth culture that will allow our team and our mission to be successful.” Lovejoy, S., 2012. The measure of our success, Grand Rapids, MI: Baker.

[4]     “Churches can run without prayer. Whole denominations can run without prayer. The question is: Is what they’re doing worth doing if they can do it without prayer? I don’t think so.” Patterson, B. & Goetz, D.L., 1999. Deepening your conversation with God, Minneapolis, MN: Bethany House Publishers, Pag. 24.

[5]     “A vision for ministry refers to the stated mission, values, and strategy of the church. These vision statement components are like the DNA of the church; every leader, ministry, program, and process should begin with a clear understanding of them. The vision serves as a compass, keeping leaders aligned, that is, pointed in the same direction and motivated toward a common picture of what the future looks like. The vision path is critical to the leadership-development process and should be a part of the core content that is repeated and retold so that leaders can share and own the vision. If there is no clear vision path, the misalignment of direction and motivations will make the development of leaders difficult if not impossible. You cannot develop leaders without being crystal clear on the questions Why are we here? and Where are we going?” Malphurs, A. & Mancini, W., 2004. Building leaders: blueprints for developing leadership at every level of your church, Grand Rapids, MI: Baker, Pag. 37.
 

[6]     “To inspire means to touch the imagination of what can be.” Johnson, C. & Osteen, J., 2010. Lead vertically: inspire people to volunteer and build great teams that last, Ventura, CA: Regal Books.

[7]      Eccles, R.G., Nohria, N. “De achterkant van de managementrage: De essentie van het managent  opnieuw ontdekken.”, pag. 46.