Gebed, voor de één het belangrijkste van zijn of haar relatie met God voor de andere een plicht waarbij regelmatig het angstzweet uitbreekt.


In je eentje bidden gaat vaak nog wel al is het dan wel al snel zoeken naar tijd,  woorden, concentratie en creativiteit. Hoe besteed je bijvoorbeeld tijd met een God die je niet ziet en die over het algemeen niet auditief met een goed verstaanbare stem antwoord. Wat ga je Hem vertellen en wat niet? Waarom is dit vertellen zo belangrijk? Hij kent immers  van verre al onze gedachten? En hoe blijf je geconcentreerd? Hoe voorkom je dat je na een minuut niet aan allerlei andere dingen moet denken? Bidden, een persoonlijke tijd met God hebben, is vaak best lastig, als het er al van komt in ons drukke leven.


Bidden in een groep is nog weer een ander verhaal. Hardop je persoonlijke geloofsstandpunten, verlangens, verzoeken uitten waar anderen bij zijn heeft menigeen al de knieën doen knikken en de stem doen trillen.  Zelf moet ik de eerste persoon nog tegenkomen die hardop bidden nooit eng heeft gevonden.

De andere kant van dit verhaal is dat de Schepper van hemel en aarde ons wil ontmoeten en ons wil helpen in ons leven. Waarom dan niet de uitdaging aangaan om in te gaan op Zijn uitnodiging om een relatie met ons te hebben? Wat een voorrecht om Hem te leren kennen!  Ja, dan mag dat best op Zijn manier en op Zijn voorwaarden.

De kans om met zo’n geweldig mooi en prachtig persoon te mogen praten is ver boven wat wij verdienen. Het feit dat een Almachtig God tijd neemt voor ons moet ons aan het nadenken zetten over onze eigen tijdsbesteding in het leven. God neemt tijd voor jou. Hij wil jou betrekken in Zijn werk en daarom vraagt Hij aan jou om open te staan voor gebed. Hij heeft het bidden bedacht zowel persoonlijk als met een groep.

 

In een groep wil Hij namelijk jou gebruiken om tot zegen te zijn voor anderen. Zelf ben ik ooit iemand tegen gekomen die een gruwelijke hekel had aan groepsgebed. We waren actief met campingevangelisatie en hij deed actief mee, maar elk voorstel om gezamenlijk te bidden werd direct de grond in geboord. Dit hield hij vol totdat de onderlinge spanningen in het team te groot werden. De problemen in het team waren nu zo groot dat we er niet aan ontkwamen om te gaan bidden. Ik ging hardop voor elk teamlid bidden. Ik sprak de gedachten die in mij op kwamen en waarvan ik dacht dat ze van God kwamen uit. Deze jongen was hierdoor zo geraakt dat zijn houding compleet veranderde. Bij elke gelegenheid dat we bij elkaar waren vroeg hij nu om groeps-/kringgebed.

 

De angst om hardop te bidden kan je overwinnen door mee te maken hoe jij een ander tot zegen kan zijn. Op dat moment is het waard om deze stap te zetten. Het mooie is dat dan op den duur de angst ook verdwijnt. Ten minste dat is mijn ervaring.

 

Mooie citaten over het belang van gebed:
 • Toen Jezus de twaalf riep, riep Hij hen, zodat ze drie dingen zouden gaan doen. De eerste was gewoon om “met Hem te zijn”.  Vanuit dit  “zijn met Hem” zond Hij hen uit om de rest te doen: “te prediken” en “mensen te genezen en te bevrijden” (Marcus 3:14-15). Al het werk in het koninkrijk van God begint simpelweg met “het zijn bij Jezus”. Als we niet daar beginnen, komt het andere ook niet van de grond.[1]
 •  
 • Het werk van de kerk is Gods werk, niet de onze! Dat is waarom we moeten bidden Jezus maakte dat duidelijk door hoe de allereerste kerk ontstond. … / … \ … Als God de bouwer is en wij zijn Zijn dienaren in het gebouw wat we Zijn kerk noemen, dan is het aanmatigend om te bouwen zonder gebed.[2]
 •  
 • Kerken kunnen draaien zonder gebed. Hele denominaties kunnen draaien zonder gebed. De vraag alleen is: Is wat ze doen het waard als ze het kunnen doen zonder gebed? Ik denk het niet. Jezus’ opdracht aan Zijn kerk is de poorten van de hel te bestormen. De wereld is nog vol van machten die Jezus “dit geslacht” noemde toen Hij geconfronteerd werd met de bezeten jongen. Kwaad en duisternis zijn net zo onbehandelbaar en verschanst als dat ze in de eerste eeuw waren. Geloven we echt dat programma’s, commissies of kerkelijke beleidsstandpunten en uitspraken dat gaan veranderen? Jezus geloofde dat niet. Ik denk niet dat Hij verveeld raakt van al onze vergaderingen. Nee, ik denk dat Hij net zo boos is als die dag met Zijn discipelen. Ook wij moeten geloven dat “dit geslacht” alleen door de kracht van God, dat wil zeggen, door het gebed, weggaat![3]
 •  
 • Pas op voor de prediker, de theoloog, de professor die niet bidt. Waar hebben we het domme idee vandaan dat een graad in de theologie ons kwalificeert tot predikant van een gemeente van Christus? De geestelijken van de Noord Amerikaanse kerken zijn misschien wel de best opgeleide geestelijke werkers in de geschiedenis. De kerk zelf heeft meer geld, meer boeken, meer multimediale middelen dan de kerk waar ook ter wereld. Maar met dit alles krimpt de kerk nog steeds. Men moet naar de arme en ongeletterde landen van de aarde, naar plaatsen als Oost Afrika en Latijns-Amerika, om groeiende kerken te vinden. En ja het is waar dat ze daar beter opgeleide leiders willen en nodig hebben maar toch lijkt God in dit alles tot ons hetzelfde te zeggen als dat Jezus tegen Martha zei: “Martha, Martha, u bent bezorgd en maakt u druk over veel dingen. Slechts één ding is nodig.” (Lukas 10:41-42). Het enige, het absoluut noodzakelijke, het niet onderhandelbare is om net zoals Maria met Jezus te zijn. De kerk groeit als de mensen zich toewijden aan dat éne ding en niet wanneer de kerk in beslag genomen wordt door de vele dingen die niet nodig zijn.[4]
 •  
 • Wanneer de plaats van het gebed van het centrum naar de buitenkant van de kerk wordt verplaatst, kan dat alleen maar betekenen dat hetzelfde gebeurt met God, met als gevolg dat het leven fragmenteert en erg druk wordt. De gezichtspunten van de wereld leiden onvermijdelijk tot het tempo van de wereld. De logica van de secularisatie is “business” oftewel stress en drukte.[5]
 •  
 • Gebed is niet Gods manier van afleiding zoeken zodat Hij niet eenzaam wordt. Hij vindt het fantastisch om tijd met jou te besteden. Hij komt altijd dichterbij als je bidt.[7]
 •  
 • God wil niet opzettelijk Zijn diepste waarheid verborgen houden. Hij houdt ook geen kracht achter voor bepaalde speciale gebedsgelegenheden of overwinningen voor sommige door Hem speciaal gekozen gebedshelden. Gebed is dusdanig van levensbelang voor heel het christelijke leven en voor de vooruitgang van het koninkrijk van Christus, dat Hij er naar verlangt om van ons allemaal mensen te maken die machtig in gebed zijn, ervaren in het verkrijgen van antwoorden en onverschrokken ten opzichte van de meest complexe of langdurige behoeften.[8]
 •  
 • God heeft vrijwillig zich afhankelijk van ons gebed gemaakt…. In het gebed heeft de kerk de macht ontvangen om de wereld te regeren.[9]
 •  
 • “Het geestelijk leven van een christen kan niet het niveau van zijn of haar gebed overstijgen”.—Jim Graham.[10]

[1]      Vertaald uit: Patterson, B. & Goetz, D.L., 1999. Deepening your conversation with God, Minneapolis, MN: Bethany House Publishers. Pag. 20.

[2]      Vertaald uit: Patterson, B. & Goetz, D.L., 1999. Deepening your conversation with God, Minneapolis, MN: Bethany House Publishers. Pag. Pag. 23.

[3]      Vertaald uit: Patterson, B. & Goetz, D.L., 1999. Deepening your conversation with God, Minneapolis, MN: Bethany House Publishers. Pag. Pag. 23.

[4]      Vertaald uit: Patterson, B. & Goetz, D.L., 1999. Deepening your conversation with God, Minneapolis, MN: Bethany House Publishers. Pag. 28.

[5]      Vertaald uit: Patterson, B. & Goetz, D.L., 1999. Deepening your conversation with God, Minneapolis, MN: Bethany House Publishers. Pag. 36.

[6]      Vertaald uit: Duewel, W.L., 2013. Mighty prevailing prayer: experiencing the power of answered prayer, Grand Rapids, MI: Zondervan.

[7]      Vertaald uit: Duewel, W.L., 2013. Mighty prevailing prayer: experiencing the power of answered prayer, Grand Rapids, MI: Zondervan..

[8]      Vertaald uit: Duewel, W.L., 2013. Mighty prevailing prayer: experiencing the power of answered prayer, Grand Rapids, MI: Zondervan.

[9]     Vertaald uit: Duewel, W.L., 2013. Mighty prevailing prayer: experiencing the power of answered prayer, Grand Rapids, MI: Zondervan.

[10]    Vertaald uit: Hong, J.Y.-G., 2008. Building a House of Prayer: 18 Prayer Models for Approaching God’s Throne David A. Womack, red.